Dne 20.05.2022 technická přestávka od 13.00. do 15.30