dne 12.04 závřeno

Myslíte si, že jste ideální adepti na nějakou pozici, kterou Apple nabízí? Chcete pracovat v této neustále se rozvíjející společnosti a ukázat sami sobě, že na to máte?

(obrazek)

Pokud ano, zde je několik otázek, které pravděpodobně dostanete, pokud se budete na nějakou z pozic hlásit. Jedná se o hodně zajímavé a promyšlené otázky, co myslíte?

  1. Máte-li 2 vejce a chcete zjistit, z jakého nejvyššího patra, byste ho mohli upustit, aby se nerozbily? (Otázka pro kandidáta – Software Engineer)
  2. Kolik děti se denně rodí? (Otázka pro kandidáta – Global Supply)
  3. Máte 100 mincí, které leží na stole. 10 z nich je otečeno jednou stranou nahoru, zbylých 90 je otečeno naopak. Nemůžete vidět, slyšet ani cítit, na kterou stranu jsou mince otočeny. Musíte rozdělit mince na dvě hromádky tak, aby bylo stejný počet mincí otočených jednou stranou nahoru a stejný počet jednou stranou dolů. Jak to uděláte? (Otázka pro kandidáta –  Software Engineer)
  4. K dispozici máte 3 krabice. Jedna obsahuje pouze jablka, druhá obsahuje pouze pomeranče a třetí obsahuje jak jablka, tak pomeranče. Krabice jsou špatně označeny, takže nejde poznat co se uvnitř nich nachází. Jak můžete okamžitě poznat, co přesně obsahují další dvě krabice, když otevřete jednu krabici bez toto, aniž byste podívali a vytáhli jedno ovoce? (Otázka pro kandidáta – Software QA Engineer)
  5. Kolik myslíte, že stála výroba tohoto pera? (Otázka pro kandidáta – Global Supply Manager)
  6. Jste chytrý/á? (Otázka pro kandidáta – Build Engineer)
  7. Dáte sklenici vody na otočný stůl a začnete pomalu zvyšovat rychlost. Co se stane jako první? – sklenička sklouzne, převrátí se nebo z ní vystříkne voda? (Otázka pro kandidáta – Mechanical Engineer)
  8. Co je důležitější? Vyřešit problém zákazníka nebo vytvořit dobrou zkušenost s jeho produktem? (Otázka pro kandidáta – Apple At Home Advisor)
  9. Jak byste otestoval toustovač? (Otázka pro kandidáta – Software QA Engineer)
  10. Pokud dáte sklenici s jarem pravých a nepravých mincí, budete chtít vytáhnout jednu z nich ven a obrátíte ji 3x, poté získáte pořadí hlava, orel, jaká je šance, že vytáhnete pravou nebo nepravou minci? (Otázka pro kandidáta – Lead Analyst)

Co si o daných otázkách myslíte? Zvládnete je a přijmete jako svoji osobní výzvu?

30.04.2016